Bàn Cầu Nắp Rửa Điện Tử

 

Washlet là nắp rửa điện tử tiên tiến được lắp đặt vào các loại bàn cầu, cung cấp các chức năng vệ sinh, đa dạng bao gồm chức năng rửa, sưởi ấm nắp ngồi, sấy khô, và nhiều chức năng hơn nữa.

C971/TCF9433A

57.420.000 đ

CS300DRW4#W

33.230.000 đ

CS300DRW6#W

22.700.000 đ

CS320DRW4#W

33.410.000 đ

CS320DRW6#W

22.880.000 đ

CS320PDRW4#W

33.410.000 đ

CS320PDRW6#W

22.880.000 đ

CS320PDRW6#W

22.880.000 đ

CS320DRW7#W

15.120.000 đ

CS325DRW4#W

33.410.000 đ

CS325DRW6#W

22.880.000 đ

CS325DRW7#W

15.120.000 đ

CS350DW4#W

33.440.000 đ

CS350DW7#W

15.230.000 đ

CS350DW7#W

15.230.000 đ

CS351DW11#W

33.900.000 đ

CS351DW11#W

33.900.000 đ

CS351DW4#W

33.440.000 đ

CS351DW6#W

22.040.000 đ

CS351DW7#W

15.230.000 đ