Bàn Cầu Nắp Rửa Điện Tử

 

Washlet là nắp rửa điện tử tiên tiến được lắp đặt vào các loại bàn cầu, cung cấp các chức năng vệ sinh, đa dạng bao gồm chức năng rửa, sưởi ấm nắp ngồi, sấy khô, và nhiều chức năng hơn nữa.

CS901VT#NW1

350.300.000 đ

CS901KVT#NW1

350.300.000 đ

CS900KVT#NW1/T53P100VR

230.300.000 đ

CS900VT#NW1/T53P100VR

210.300.000 đ

CW993VA/TCF993WA

295.130.000 đ

CW992VA/TCF992WA

126.190.000 đ

CS985VA/TCF9786WA

114.380.000 đ

C971/TCF9433A

43.060.000 đ 57.420.000 đ

C971P/TCF9433A

57.420.000 đ

CS300DRW11

33.690.000 đ

CS300DRW7

14.310.000 đ

CS320DRW11

33.870.000 đ

CS320DRW7

15.120.000 đ

CS320PDRW11

33.870.000 đ

CS325DRW11

33.870.000 đ

CS350DW11

33.900.000 đ

CS761DW8

22.830.000 đ

CS769CDW12

25.570.000 đ 35.520.000 đ

34340000

25.760.000 đ 34.340.000 đ

CS769DW4

33.940.000 đ