Bàn Cầu Nắp Rửa Điện Tử

 

Washlet là nắp rửa điện tử tiên tiến được lắp đặt vào các loại bàn cầu, cung cấp các chức năng vệ sinh, đa dạng bao gồm chức năng rửa, sưởi ấm nắp ngồi, sấy khô, và nhiều chức năng hơn nữa.

CS901VT#NW1

350.300.000 đ

CS989PVT/TCF9768WZ

108.940.000 đ

CS989PVT/TCF9768WZ

108.940.000 đ

CS989PVT/TCF9788WZ

108.940.000 đ

CS989VT/TCF9788WZ

108.940.000 đ

MS636CDRW12

47.460.000 đ

MS636CDRW12

47.460.000 đ

MS887CW12

39.210.000 đ

MS887CW12

39.210.000 đ

MS887W11

37.910.000 đ

MS887W4

37.510.000 đ

MS887W6

27.430.000 đ

MS887W7

20.950.000 đ

CS901KVT#NW1

350.300.000 đ

CS900KVT#NW1/T53P100VR

230.300.000 đ

CS900VT#NW1/T53P100VR

210.300.000 đ

CW993VA/TCF993WA

295.130.000 đ

CW992VA/TCF992WA

126.190.000 đ

CS985VA/TCF9786WA

114.380.000 đ

C971/TCF9433A

57.420.000 đ