Bàn Cầu Hai Khối

 

Các sản phẩm và giá cả bồn cầu hai khối chính hãng đến từ Nhật Bản TOTO với thiết kế đơn giản dễ lắp đặt phù hợp không gian tắm của mọi gia đình.

CS300DT3Y1

2.390.000 đ 2.810.000 đ

CS320DKRT3

3.250.000 đ 3.820.000 đ

CS320DMRT3

3.250.000 đ 3.820.000 đ

CS320DMT3

3.250.000 đ 3.820.000 đ

CS320DRT3

3.250.000 đ 3.820.000 đ

CS325DMT3

3.250.000 đ 3.820.000 đ

CS325DRT3

3.250.000 đ 3.820.000 đ

CS325DRT8

4.290.000 đ

CS769DT2

6.490.000 đ 7.640.000 đ

CS769DT3

7.110.000 đ

CS769DT8

6.110.000 đ 7.640.000 đ

CS818DT3

5.370.000 đ 6.320.000 đ

CS819DST8

7.980.000 đ

CS945DNT3

5.370.000 đ 6.320.000 đ

CS945DNT8

5.810.000 đ 6.840.000 đ

CW190K/SW190K

18.406.000 đ

CW811PJWS/SW811JPW/F/THX919

19.690.000 đ

CW811PJWS/SW811JPW/F/TX215C

18.990.000 đ

CS351DT2

4.330.000 đ

CS300DRT3

2.930.000 đ