Nắp rửa bàn cầu thường

TC600VS

1.280.000 đ

TC385VS

690.000 đ

TC392VS

1.220.000 đ

TC393VS

1.280.000 đ