Nắp Rửa Cơ

 

Nắp rửa ECO - WASHER là nắp rửa cơ tiên tiến được chế tạo từ những chất liệu cao cấp, cơ chế vận hành đơn giản không cần điện năng.

CS320DRE2

6.770.000 đ

CS320DRE4

8.520.000 đ

CS325DRE2

6.770.000 đ

CS325DRE4

8.520.000 đ

CS769DE2

7.590.000 đ 10.120.000 đ

CS769DE4

12.770.000 đ

CS818DE2

6.990.000 đ 9.320.000 đ

CS818DE4

11.070.000 đ

CS819DSE2

10.460.000 đ

CS819DSE4

12.210.000 đ

CS945DNE2

6.990.000 đ 9.320.000 đ

CS945DNE4

11.070.000 đ

MS688E2

16.780.000 đ

MS688E4

13.900.000 đ 18.530.000 đ

MS864E2

7.590.000 đ 10.120.000 đ

MS864E4

8.900.000 đ 11.870.000 đ

MS884E2

12.310.000 đ

MS884E4

10.550.000 đ 14.060.000 đ

MS889DE2

14.220.000 đ

MS889DE4

11.980.000 đ 15.970.000 đ