Nắp Rửa Điện Tử

 

Washlet là nắp rửa điện tử tiên tiến được lắp đặt vào các loại bàn cầu, cung cấp các chức năng vệ sinh, đa dạng bao gồm chức năng rửa, sưởi ấm nắp ngồi, sấy khô, và nhiều chức năng hơn nữa.

C971/TCF9433A

54.690.000 đ

CS300DRW11

30.640.000 đ

CS320DRW11

31.420.000 đ

CS320PDRW11

31.420.000 đ

CS325DRW11

31.420.000 đ

CS350DW11

31.460.000 đ

CS769CDW12

25.570.000 đ 35.520.000 đ

34340000

25.760.000 đ 34.340.000 đ

CS769DW4

33.940.000 đ

CS769DW6

17.900.000 đ 23.860.000 đ

CS769DW7

13.040.000 đ 17.380.000 đ

CS818CDW12

34.800.000 đ

CS818DW11

33.640.000 đ

CS818DW6

17.380.000 đ 23.170.000 đ

CS818DW7

12.520.000 đ 16.690.000 đ

CS819DSW11

34.630.000 đ

CS819DSW6

24.160.000 đ

CS819DSW7

17.680.000 đ

CS945DNW6

17.380.000 đ 23.170.000 đ

CS945DNW7

12.520.000 đ 16.690.000 đ