Chậu Rửa Trên Bàn

 

Chậu Rửa Trên Bàn TOTO  với kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn thích hợp với nhiều không gian phòng tắm.

LT4706

20.540.000 đ

LT4715

15.410.000 đ

LT4716

16.430.000 đ

LT4724

18.490.000 đ

LT523R

1.790.000 đ 2.110.000 đ

LT5615

3.770.000 đ

LT5615C

3.770.000 đ

LT5616

3.960.000 đ

LT5616C

3.960.000 đ

LT5715

3.480.000 đ

LT5716

3.720.000 đ

LT681

8.530.000 đ

LT682

5.790.000 đ

LT700CTR

1.900.000 đ 2.240.000 đ

LT710CTRM

2.110.000 đ 2.480.000 đ

LW1616CB

7.340.000 đ

LW1617CB

8.780.000 đ

LW1704B

6.230.000 đ

LW1714B

6.790.000 đ

LW1715B

7.080.000 đ