Vòi Tự Động khu công cộng

 

Vòi Tự Động TOTO sử dụng công nghệ hiện đại Nhật Bản, thiết bị cảm ứng bằng 64 mắt đọc, tạo vùng nhận biết khoảng cách mạnh hơn, cấp nước nhanh hơn. Thay vì vặn xả bạn chỉ cần điều kiển nó chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Một sản phẩm đày tiện nghi của TOTO giúp mọi việc của bạn trở nên vô cùng dễ dàng.

TEN12AV800/TN78-9V800

12.430.000 đ

TEN40AV800/TN78-9V800

12.430.000 đ

TENA22AW/TX709AV6

21.400.000 đ

TENA41AW/T7PW1

15.110.000 đ

TENA51AW/T7PW1

19.830.000 đ

TEXN10AV300/TX709AV6

37.820.000 đ

TS100N

2.860.000 đ

TS135

2.010.000 đ

TTLA101/TTLE101B2L/TX709AV6

9.440.000 đ

TTLA101/TTLE101E2L/TX709AV6

9.440.000 đ

TTLA102/TTLE101B2L/TX709AV6

8.880.000 đ

TTLA102/TTLE101E2L/TX709AV6

8.880.000 đ