Vòng Treo Khăn

 

Vòng treo khăn TOTO luôn hướng đến sự đơn giản hài hòa, kết hợp giữa tinh giản với thiết kế tiện dụng, sự tinh tế tối ưu đến từ sự đơn giản.

DSR42R

1.180.000 đ

DSR71#PG

3.940.000 đ

YTT406V

440.000 đ 580.000 đ

YTT408V

440.000 đ 580.000 đ

YTT902V

960.000 đ 1.280.000 đ

YTT903V

960.000 đ 1.280.000 đ

A362#W

580.000 đ 1.160.000 đ

DSR71#PG

2.499.000 đ 3.570.000 đ

A362#W

1.280.000 đ

DSR01

610.000 đ

TS115SB

590.000 đ

TX702AC

1.080.000 đ

TX702AE

1.590.000 đ

TX702AES

790.000 đ