Bát Sen

 

Bát sen TOTO bổ sung khí vào nước giúp bạn có nhiều trải nghiệm thú vị hơn khi tắm. Bạn sẽ cảm thấy như thể đang đứng dưới một dòng nước mạnh mẽ mà không làm tăng lượng nước sử dụng. Bổ sung khí vào nước cũng là một cách khéo léo để nước được sử dụng hiệu quả hơn.

DGH104ZR

740.000 đ

TBW01003A

3.770.000 đ 5.030.000 đ

TBW01004A

4.340.000 đ 5.780.000 đ

TBW01005B

20.410.000 đ

TBW01012B

1.030.000 đ

TBW01013B

1.090.000 đ

TBW02003A

3.780.000 đ 5.040.000 đ

TBW02004A

4.340.000 đ 5.790.000 đ

TBW03001B

1.490.000 đ

TTSR106EMF

2.180.000 đ

TVSM103NSS

2.010.000 đ 2.360.000 đ

DB130C

22.040.000 đ

DB173C#PG

9.650.000 đ

DB200CAF

4.030.000 đ

DBE198CHL#PG

46.340.000 đ

DBX111

5.710.000 đ

DBX113-1CAM

21.110.000 đ

DBX113CAMR

21.790.000 đ

DBX114-1CAM

27.730.000 đ

DBX114CAMR

28.790.000 đ