Bộ Sen Tắm

 

Bộ sen tắm TOTO nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau để bạn thảo sức lựa chọn cho không gian phòng tắm trở nên hoàn hảo.

DGM301CFNS

2.240.000 đ 2.630.000 đ

TBG01302V/DGH104ZR

5.640.000 đ

TBG01302V/DGH108ZR

4.700.000 đ 6.180.000 đ

TBG01302V/TBW01008A

7.300.000 đ

TBG01302V/TBW01010A

5.920.000 đ 7.880.000 đ

TBG01302V/TBW02005A

5.480.000 đ 7.300.000 đ

TBG01302V/TBW02006A

5.920.000 đ 7.880.000 đ

TBG01302V/TBW02017A

6.320.000 đ 8.420.000 đ

TBG01302V/TBW03002B

4.890.000 đ 6.510.000 đ

TBG01303B

4.080.000 đ

TBG01303B/TBN01001B

5.970.000 đ

TBG01304B/TBN01001B

7.200.000 đ

TBG02302V/DGH104ZR

5.100.000 đ

TBG02302V/DGH108ZR

4.320.000 đ 5.620.000 đ

TBG02302V/TBW01008A

5.100.000 đ 6.800.000 đ

TBG02302V/TBW01010A

5.540.000 đ 7.380.000 đ

TBG02302V/TBW02005A

5.100.000 đ 6.800.000 đ

TBG02302V/TBW02006A

5.540.000 đ 7.380.000 đ

TBG02302V/TBW02017A

5.940.000 đ 7.920.000 đ

TBG02302V/TBW03002B

4.510.000 đ 6.010.000 đ