Vòi, Sen Khác

 

Vòi, sen TOTO khác như: vòi nước lạnh, vòi xả ....là những sản phẩm chính hãng TOTO với độ bền cao, tiện lợi cho người sử dụng.

 

T23B13

750.000 đ

T23BQ13N

1.180.000 đ

T26-13

1.130.000 đ

T28UNH13

1.770.000 đ

T30ARQ13N

1.870.000 đ

TS105B13

1.330.000 đ

TTLR305

7.310.000 đ

TTLR306

7.310.000 đ

TX108LG

6.250.000 đ

TX109LD

1.900.000 đ

TX109LU

2.250.000 đ